Meer weten of afspraak maken? 06 - 27 32 75 26 of info@bewust-vitaal.nl

Tarieven

Vergoeding vanuit de zorgverzekeraar
In 2023 wordt dieetbehandeling tot drie uur per jaar per persoon vergoed vanuit de basisverzekering. Dieetbehandeling vanuit de basisverzekering wordt verrekend met het verplichte eigen risico. Het verplichte eigen risico in 2023 is 385 euro. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

Naast vergoeding vanuit de basisverzekering kan er extra vergoeding zijn vanuit de aanvullende verzekering. Kijk in uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar of u aanspraak maakt op extra vergoeding. Ik maak tijdig kenbaar wanneer uw vergoeding stopt en overleg met u over uw verdere behandeling.

Diëtistenpraktijk Bewust Vitaal heeft contracten met alle zorgverzekeraars.

Vergoeding vanuit de ketenzorg
Dieetbehandeling kan vergoed worden vanuit de ketenzorg wanneer er sprake is van Diabetes Mellitus, COPD of cardiovasculaire risico’s (o.a. ernstig overgewicht, verhoogde bloeddruk of cholesterolgehalte). Per 12 maanden wordt 3 uur vergoed. Vergoeding vanuit de ketenzorg gaat niet van het verplicht eigen risico af. Uw huisarts of praktijkondersteuner kan u vertellen of u verwezen kunt worden via de ketenzorg.

Verwijzing
De diëtist is vrij toegankelijk, wat inhoudt dat u geen verwijzing van uw (huis)arts nodig heeft. Indien u zonder verwijsbrief komt, zal ik eerst een screening uitvoeren. Dit start met een vraaggesprek waarbij een aantal vragen worden gesteld die aanwijzingen kunnen geven voor onderliggende problematiek. Dit kan aanleiding zijn om u naar de huisarts te verwijzen voor verder overleg.

Tarieven 2023
Voor niet gecontracteerde zorg (zorg die niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar) of indien uw zorgverzekeraar geen vergoeding meer biedt, gelden onderstaande tarieven.

Consult Tarief
Intake - 60 minuten + individueel dieetvoorschrift* (15 of 30 minuten) € 100,00 - € 120,00
Vervolgconsult - 30 minuten € 40,00
Telefonisch consult - 15 minuten € 20,00
Individueel dieetvoorschrift* - per 15 minuten € 20,00
Toeslag huisbezoek € 30,50
NoShow tarief - per 15 minuten ingeplande tijd € 20,00

* Dit is de tijd voor het berekenen van de voeding, de eiwit- en energiebehoefte, het opstellen van een persoonlijk advies en het regelen van medische drinkvoeding. Hier bent u als cliënt doorgaans niet bij aanwezig.

Afspraak afzeggen
Indien u verhinderd bent dient u de afspraak 24 uur van tevoren, uitgaande van werkdagen, af te zeggen. Dit kan telefonisch of per mail. Indien de afspraak niet tijdig wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd bij u in rekening gebracht (NoShow tarief). Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.