Meer weten of afspraak maken?    06 - 27 32 75 26 of info@bewust-vitaal.nl

Voor bedrijven

Wilt u de vitaliteit van uw medewerkers bevorderen? Logisch, want vitale medewerkers zitten lekkerder in hun vel en hebben meer energie en werkplezier. De meerwaarde voor uw bedrijf is meer productiviteit, minder verzuim en minder stress rond veranderingen. Mensen blijven zo op een ontspannen manier duurzaam inzetbaar. Om een stukje bewustwording op gang te brengen van het belang van een gezonde leefstijl is de workshop 'Bewust Vitaal' ontwikkeld. Voor medewerkers die concreet aan de slag willen met hun eigen vitaliteit is het vitaliteitsprogramma '(b)Lijf Vitaal' samengesteld.

Workshop 'Bewust Vitaal'
In deze workshop wordt op een laagdrempelige manier het belang van een gezonde leefstijl en gezonde voeding onder de aandacht gebracht van uw medewerkers. In deze interactieve workshop worden aan de hand van een aantal stellingen thema’s besproken op het gebied van voeding, beweging en ontspanning. Ook de schijf van vijf komt aan bod en er wordt een koppeling gemaakt naar de dagelijkse praktijk door het opstellen van een gezond en verantwoord dagmenu. De workshop is naast leerzaam en praktijkgericht ook leuk en interactief. Natuurlijk is veel ruimte voor het stellen van vragen.

De workshop duurt 1,5 uur. Om de workshop interactief te houden is het aantal deelnemers beperkt tot maximaal 15 per workshop.

De workshop vindt plaats op uw locatie.

Vitaliteitsprogramma '(b)Lijf Vitaal'
Dit programma is geschikt voor medewerkers die concreet aan de slag willen met hun eigen vitaliteit. Het programma start met een intakegesprek met iedere medewerker afzonderlijk. Hierin worden o.a. de reden van deelname en de persoonlijke doelen besproken. Tevens wordt het huidige voedings- en leefpatroon doorgenomen. Op basis van deze gegevens krijgt iedere deelnemer tijdens de eerste groepsbijeenkomst een voedingsadvies op maat.

In 10 groepsbijeenkomsten, die gehouden worden om de week, komen diverse onderwerpen aan bod op het gebied van voeding, beweging en ontspanning. Aan de hand van opdrachten worden deelnemers uitgedaagd om met hun leefstijl aan de slag te gaan. Tijdens deze groepsbijeenkomsten vindt veel interactie plaats en worden ervaringen uitgewisseld.

Halverwege het programma wordt met iedere deelnemer afzonderlijk een voortgangs- en motivatiegesprek ingepland. Hierin wordt de voortgang besproken en worden de persoonlijke doelen geëvalueerd.

Drie maanden na de 10e bijeenkomst vindt een terugkombijeenkomst plaats waarin wordt besproken hoe het de deelnemers de afgelopen drie maanden is vergaan en wordt gekeken naar de toekomst en hoe een vitale leefstijl vol te blijven houden.

Kort samengevat:
Vitaliteitsprogramma met een doorlooptijd van 8 maanden.
10 groepsbijeenkomsten verspreid over 20 weken.
Persoonlijke intake met iedere medewerker afzonderlijk.
Voedingsadvies op maat per medewerker.
Halverwege het traject een voortgangs- en motivatiegesprek met iedere medewerker individueel.
Een terugkombijeenkomst, drie maanden na de 10e bijeenkomst.

Iedere groepsbijeenkomst duurt 1 uur. Het maximaal aantal deelnemers per groep is acht.

Het vitaliteitsprogramma vindt plaats op uw locatie.

Aanvullende wensen en tarieven
Neem voor aanvullende wensen en de tarieven van de workshop en het vitaliteitsprogramma contact op via 06 - 27 32 75 26 of   info@bewust-vitaal.nl


Ervaringen

"Dionne verzorgt een verhelderende workshop waarbij mensen bewust stilstaan bij hun levensstijl. Door op een interactieve manier in gesprek te gaan, zijn medewerkers echt betrokken. Ik heb gemerkt dat mensen na de workshop veranderingen hebben doorgevoerd met als doel een gezonder leven. Dionne geeft, naast waardevolle informatie, het zetje in de goede richting". Elles Ottema, Supervisor Belastingtelefoon Leeuwarden en organisator programma 'gezond belast'.

"Erg nuttig om te weten hoe je eten kunt nuttigen! Ik ben bevestigd in het niet gebruiken van kant-en-klare producten zoals sauzen of maaltijden. Ik ben mij door de deelname nog bewuster geworden hoeveel zout er in kant-en-klare producten zitten. Hierdoor is mijn plezier in het koken met verse producten nog meer geworden. Ook ben ik blij op de manier waarop Dionne de informatie deelt: Niet met geheven vinger, maar met handreikingen hoe je het kunt doen en dat met name afwisseling van belang is." Jos, deelnemer vitaliteitsprogramma Belastingdienst.

"Het was weer goed alles op een rij te zetten en goed na te denken hoe en wat, wat betreft mijn gezondheid. Mijn doel was meer balans in mijn dagelijkse leven. Door de workshop kon ik de eerste stappen zetten en hoop ik er verder mee te kunnen gaan. Voorbeelden daarvan zijn dat ik het wandelen tussen de middag weer heb opgepakt, regelmatig ga sporten en mij houdt aan mijn werktijden." Deelneemster vitaliteitsprogramma Belastingdienst.

"Het hele vitaliteitsprogramma was goed gestructureerd en helder opgezet. Het informatieve programma heeft mij zeker handvatten gegeven om mijn voedings- en bewegingspatroon aan te passen."
Henk, deelnemer vitaliteitsprogramma Belastingdienst.

"Het waren erg leerzame workshops, waarbij we per workshop een onderwerp onder de loep namen. De workshops werden extra interessant door het delen van eigen ervaringen, uitdagingen en voortgang door het geleerde in de praktijk te oefenen." Edwin, deelnemer vitaliteitsprogramma Belastingdienst.

"Door het vitaliteitsprogramma ben ik meer bewust geworden van wat ik eigenlijk allemaal eet. Ook let ik meer op wat er nu eigenlijk op een etiket staat, en dat is vaak erg verrassend.
Met wat ik geleerd heb ben ik mijn eetgewoonten aan het aanpassen, maar dat kost veel tijd."
Deelnemer vitaliteitsprogramma Belastingdienst.

"Begin 2017 heb ik het vitaliteitsprogramma op het werk gevolgd. Het was een heel divers programma waar naast voeding ook beweging en ontspanning aan bod kwamen. Ik heb er veel nuttige tips gekregen en een dagschema op basis van mijn eigen doelstellingen. Door het volgen van dit programma was het voor mij niet moeilijk om mijn doelstelling te verwezenlijken. Daarnaast heb ik een aantal kleine aanpassingen in mijn leefstijl aangebracht die makkelijk vol te houden zijn. Dionne heeft de workshop op een ontspannen en leuke manier gegeven, waarbij veel ruimte was voor vragen en interactie." Deelneemster vitaliteitsprogramma Belastingdienst.

"Door de persoonlijke en doelgerichte begeleiding van Dionne heb ik geleerd het vergoelijken van foutieve facetten van mijn levensstijl te stoppen. Ik durf nu in te zien, wat ik fout gedaan heb. Ik wil als gevolg van de opgedane kennis goed voor mij zorgen. Het fantastische is, dat dat lukt. Ik heb weer energie." Deelnemer vitaliteitsprogramma Belastingdienst.

"Ik heb het vitaliteitsproject als zeer leerzaam ervaren, ondanks dat ik al een hele tijd met voeding en beweging bezig ben. Vooral het etiket leren lezen was zeer verhelderend !" Deelneemster vitaliteitsprogramma Belastingdienst.

"Ik ben nu zeer bewust van wat ik wel of niet eet. Ik vond de uitspraak "Zie alles wat je eet en eet niet alles wat je ziet" mooi. Die blijft in mijn hoofd hangen." Deelneemster vitaliteitsprogramma Belastingdienst.

"Het vitaliteitsprogramma was een informatief traject met zowel reflectie op jezelf als op anderen. Mijn eigen inzichten in mijn voedingsgewoonten was goed, het programma bevestigde dit en scherpte het op punten aan." Deelnemer vitaliteitprogramma Belastingdienst.